Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Her yapı ayrı bir senaryodur, birer sistemdir ve bireylerin toplamından daha fazlasını üretme kapasitesine sahiptir. Bazen kurum içerisindeki her bireyin tek başına gelişmesi sisteme aynı verimlilik seviyesinde etki edemeyebilir.

Bizde sistemin içerisindeki geliştirilmesi gereken yönleri doğru analiz ederek kuruma özel hazırlanmış eğitim çalışmalarını sadece teoride değil iş hayatında da yüksek tecrübeleri bulunan uzman eğitimlerimizde düzenliyor ve sizlerle birlikte çözüm üretiyoruz.


Girişimcilik
İnsan Kaynakları
Pazarlama ve Satış
Marka ve Algı Yönetimi
Stratejik Yönetim ve Planlama
Çatışma Yönetimi ve Mediasyon
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
Kobi Planlama ve Kobi Değişim Eğitimi
Kurumsal Yapılanma ve Değişim Eğitimi