KURUMSAL

Biz Kimiz

Deneyimli kadrosu ve uzmanlığı ile özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ve bireylere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

Hızla değişen rekabet ve ticaret koşulları, yenilikler, teknolojik gelişmeler karşısında iş hayatında kalıcı ve istikrarlı olmak, sorunlara hızlı çözüm bulmak giderek daha zor hale gelmektedir. Lumiere Akademi  farklı derinlikler ve yeniçağ anlayışı ile çalışan uzman kadrosuyla, hizmet verdiği paydaşlarına “Size Özel En Doğru Çözüm Önerileri” prensibi ile yola devam etmektedir.

Vizyonumuz;


İş hayatında karşınıza çıkabilecek sorunların hızlı ve etkin şekilde çözümü için sonuç odaklı danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri sunmak.

“Aklın Önderliğinde, Azmin Işığında Fark Yaratmak İsteyenlere”

Değerlerimiz

Paylaşım
Şirketler Grubunun en önemli değeridir. Kimliğimizi ifade eder.

Sürekli Gelişim

Şirketler grubumuz durağan bir yapıda olmayıp, tüm gelişmeleri takip ederek danışanlar, uzmanlar, çözüm ortakları ve çalışma yöntemlerine gelişimi ve değişimi doğru yöneterek yansıtır.

İş Etiği ve Şeffaflık

Tüm çalışma ve faaliyetlerimizde danışanlarımız, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ile etiğine uygun ve şeffaflık ilkesine bağlı kalmak prensibi ile çalışır.

Gizlilik

Danışanlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız veçözüm ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi izinsiz ve yasal koşullar dışında hiçbir şekilde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Güvenilirlik ve Bilgi Paylaşımı

Danışanlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile olan tüm faaliyetlerimizde güven ilkesine bağlı kalınır ve bilgi paylaşımı konusunda taraflara dürüst davranılır.

Tarafsızlık

Danışanlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile yapılan her türlü görüşmede ve faaliyette tarafsız ve önyargısız davranılır.

Özel Danışmanlık Hizmetleri ve Takip

Her çalışmamız sonucunda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çıktığı danışan kişi ve / veya kurum üzerinde etkileri takip edilir ve gerekli görüldüğü takdirde önlemler alınır, revizyon yapılır. Bu konuda danışan kişi ve / veya kuruma raporlama düzenli olarak yapılır.

Duyarlılık ve Özen Gösterme

Lumiere Akademi, tüm faaliyetlerinde danışanlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile ilgili tüm ilişkilerde edimlerini yerine getirirken gereken duyarlılığı ve özeni gösterir.

Dünya İnsanı Olmak

Lumiere Akademi  sadece ülkemizin değil tüm dünyanın geleceği düşünerek faaliyetlerini sürdürür, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyamıza faydalı olmak için çalışmalar gerçekleştirir ve dünya vatandaşı bilincini taşıyan bireyler yetiştirir.

Çevreye ve Doğadaki Tüm Canlılara Özen Gösterme

Çevresine ve doğadaki tüm canlılara özen gosterme yaklaşımı içerisindeki Lumiere Akademi, çevresel sorumluluklarını bilir ve kullanılan materyaller dahil tüm çalışmalarında doğayı ve canlıları koruma bilinciyle çalışmalarını sürdürür.

Eğlenmek ve Keyif Almak

Gerçekleştirilen her çalışmada en önemli hedeflerimizden biri yapılan işten keyif alınması ve manevi hazzı yakalamaktır. Bu prensibimiz doğrultusunda, Akademi bünyesinde yer alan bireyler süreçleri eğlenerek tamamlar ve yüksek motivasyon ile başarılı çalışmalara imza atılır.